Léčivé rostliny a jejich použití ve fytoterapii

Fytoterapie je použití léčivých rostlin v souladu s posledními poznatky vědy, v souladu s medicínou založenou na důkazech.   

Léky z léčivých rostlin jsou známy pod mnoha názvy jako například rostlinné léky, rostlinné produkty, rostlinné léčivé produkty, fytomedikamenty, fytoterapeutické látky, či fytofarmaceutika. Přístup fytoterapie je ale v určitém kontrastu k tradičnímu přírodnímu léčitelství, jež vychází při léčebných postupech z určitého holistického principu a většinou vychází z tradic a zkušeností daného společenství. 


I když jsou tyto dva přístupy (tradiční/holistický a vědecký/založený na důkazech) úplně rozdílné, poměrně často používají stejnou terminologii. Například tradiční léčitelství, používající léčivé rostliny je označováno jako fytoterapie a používané přípravky nazývá léčiva z léčivých rostlin.

Je to tedy snad špatně, nebo zavádějící?
Není, dá se říci, že v současnosti existuje spojitost mezi oběma přístupy a mnozí lidoví léčitelé využívají vědecké důkazy pro podporu svých tradičních léčebných postupů. Rostliny se totiž používají v medicíně tisíce let ve všech světových kulturách.
Podle statistik Světové zdravotnické organizace 80 % asijské a africké populace používá léčiva na bázi léčivých rostlin jako první volbu při zdravotních obtížích.


Léčiva z léčivých rostlin mají dlouhou tradici i v Evropě, zde však převládá přístup fytoterapeutický.

Takže shrnuto: termín fytoterapie hovoří o více „vědeckém“ přístupu k použití léčivých rostlin, ale nekamenujme ty, kteří jej použijí i v souvislosti s „holistickým“ použitím léčivých rostlin.

Je dobré však o těchto drobných rozdílech vědět.

 

Partneři

  

Novinky

Léčivé rostliny a fytoterapie

Léky z léčivých rostlin jsou známy pod mnoha názvy jako například rostlinné léky, rostlinné produkty, rostlinné léčivé produkty, fytomedikamenty, fytoterapeutické látky, či fytofarmaceutika.
Jak by to tedy mělo být správně?

Kontakt

Sídlo:                                   Kancelář: 

Expharma s.r.o.                    Expharma s.r.o.

Dlouhá 36                             Šumavská 5
110 00 Praha 1                     602 00 Brno

Kancelář:  + 420 725 873 373, 

Hlášení nežádoucích účinků: 602 613 465

www.expharma.eu
info@expharma.eu

Více kontaktů