Nejčastější otázky a odpovědi

Jak se liší Arkokapsle od jiných fytoterapeutických produktů?

Arkokapsle jsou novinkou v oblasti fytoterapie. Rostliny jsou pečlivě sbírány v optimálně vybraných světových lokalitách a při jejich pěstování se nepoužívají hnojiva. Jejich skladování a doprava se důsledně kontroluje a rostlinný materiál se biologicky a mikrobiologicky před a v průběhu zpracování testuje v laboratořích. Prášek z příslušné účinné části rostlin se připravuje unikátní, patentovanou technologií - rozmělněním za velmi nízké teploty bez přístupu vzduchu. Tím je zaručeno, že nedojde k poškození složek citlivých na zvýšenou teplotu, jako např. vitamíny, enzymy, silice apod.
A navíc, kapsle obsahující rostlinný prášek jsou 100% rostlinného původu, zcela bez obsahu želatiny. Kapsle se snadno polykají a nemají žádnou příchuť.

 

Jsou Arkokapsle v České republice totožné s kapslemi, které jsem si zakoupila v lékárně ve Španělsku?

Ano, jde o zcela totožné produkty francouzské společnosti Arkopharma s hlavním sídlem v Carros (Nice, Francie). Arkopharma působí v 65 zemích světa a má v oblasti fytoterapie více než 25 let vedoucí postavení na trhu,. Má tři výrobní laboratoře ve Francii, Irsku a Itálii. Výroba fytofarmak je navíc podpořená klinickým výzkumem.

 

Neničí rychlé mrazení účinné látky?

Právě naopak. Cryogrinding - technika rozmělnění suchých částí rostlin za velmi nízkých teplot -využívá mlýnku chlazeného tekutým dusíkem na teplotu – 196° C. Rostliny jsou zmrazovány proto, že výzkumy prokázaly, že běžná technika drcení způsobuje vysoké teploty, které částečně poškozují složky citlivé na zvýšení teploty, jako jsou např. vitaminy, enzymy, těkavé složky, jako např. silice a mnohé další aktivní součásti. Při „cryogrindingu“ je takovéto poškození vyloučeno.

 

Z čeho jsou vyrobeny kapsle?

Kapsle bez obsahu želatiny jsou 100% rostlinného původu. Jsou vytvořeny z celulózového derivátu, přírodní látky, která obklopuje a ochraňuje buňky rostlin, stromů, ovoce a zeleniny a která zaručuje kvalitu, bezpečnost a neškodnost. Vývoj této kapsle je skutečným převratem. Je výsledkem mnohaletého výzkumu prováděného týmem vědců a technologů.

Rozdíl mezi běžnou, standardní kapslí a kapslí bez obsahu želatiny, 100% rostlinného původu, není viditelný. Proto byste měli vždy žádat přípravky s označením „Kapsle 100% rostlinného původu“. To vám zaručí získání spolehlivého a kvalitního produktu.

 

Mohou Arkokapsle užívat i děti?

V zásadě není důvod, aby nemohly užívat výhod fytoterapie i děti. Je však vždy nutné se poradit s lékárníkem nebo lékařem a upravit dávkování (snížit).

Je možno jednotlivé řady Arkokapslí kombinovat?

Ano, to je další výhodou Arkokapslí, jejich kombinace je možná. O možnostech různých kombinací se poraďte také s Vaším lékárníkem.

 

Jaký je rozdíl mezi užíváním zeleného čaje v Arkokapslích a tím, když si každý den připravím konvičku kvalitního čínského čaje?

Příprava a pití čaje jsou spojeny s rituálem, který  vyžaduje čas a pomůcky. Užívání Arkokapslí tento rituál nenabízí, zato jsou ARKOKAPSLE k dispozici okamžitě, např. v nouzových podmínkách nebo na cestách. Podstatně odlišná je také podoba účinných látek. Zelený čaj, ve smyslu nápoje, je vlastně vodním extraktem z listu nefermentovaného čajovníku. Při tomto extrakčním procesu se jako rozpouštědlo používá voda. Tím se logicky do nálevu dostanou jen účinné látky rozpustné ve vodě. Látky ve vodě nerozpustné se filtrací (cezením) oddělují a tím pádem nekonzumují. Oproti tomu při užití ARKOKAPSLE přijímáte rozmělněnou část rostliny v její celistvosti všech účinných složek, které tak mohou působit ve vzájemné symbióze - tzv. "Totum" kocept. 

 

Co je při užívání léčivých rostlin důležité?

Abychom mohli plně využít, to co jednotlivé léčivé rostliny nabízejí našemu organizmu, musíme vědět, že proces sběru, uchovávání a zpracování léčivé rostliny je pečlivě kontrolován a řízen špičkovými odborníky. Výsledkem musí být produkt, který našemu zdraví prospěje a v žádném případě jej nepoškodí. Důvěryhodný produkt by měl mít uveden obsah účinných látek, stanovenou dobu použitelnosti, zřetelně deklarovaného výrobce a kontakt na něj.
 
Všechny tyto aspekty splňují Arkokapsle bezezbytku. Arkokapsle obsahují účinnou část léčivé rostliny zpracovanou do formy prášku (tzv. totum), který obsahuje všechny účinné látky, které v dané části léčivé rostliny jsou. Příslušná část léčivé rostliny (kořen, list, květ a podobně) jsou pomlety na velmi jemný prášek s velikosti zrna v průměru 120 mikrónů. Tato velikost představuje zhruba dvě až tři rostlinné buňky a tím dochází v organizmu k optimálnímu využití léčivých látek z rostliny. Technologie mletí je unikátní jde o mletí za nízké teploty (cryogriding) a bez přístupu vzduchu. Tím je vyloučen negativní vliv zahřívání při mletí a jsou tak chráněny citlivé látky v rostlině.
Prášek je pak naplněn do kapslí, které jsou z derivátu celulózy a arkokapsle jsou tedy vhodné i pro vegany a vegetariány.

Cryogrinding – vysvětlení techniky

Rostliny jsou pečlivě sbírány v optimálně vybraných světových lokalitách a při jejich pěstování se nepoužívají chemické látky. Skladování a doprava se důsledně kontrolují a rostlinný materiál se biologicky a mikrobiologicky testuje v laboratořích. Prášek z příslušné účinné části rostlin se připravuje patentovanou technologií „cryogrinding“, tj. rozmělněním suché části rostliny za velmi nízké teploty bez přístupu vzduchu. Používá se mlýnek chlazený tekutým dusíkem na teplotu -196 °C. Rostliny jsou zmrazovány, neboť výzkumy prokázaly, že běžná technika drcení způsobuje vysoké teploty, které částečně poškozují složky citlivé na změny teploty, jako jsou např. vitamíny, enzymy, éterické oleje, silice apod.  

 

Prášek z celé části rostliny – záruka kompletní účinnosti

Výhoda prášku ve srovnání s jinými formami je ta, že bere ohledy na všechny aktivní látky rostliny a přenáší je do těla bez jediné změny. Díky rozmělnění za velmi nízké teploty jsou všechny složky neporušené a uchovány v rostlinném prášku. Žádná z podstatných složek není zničena či potlačena.

 

Srovnání přípravků ARKOKAPSLE® a jiných forem fytoterapeutických přípravků . ARKOKAPSLE®

  • Vyrobeny technologií mletí a chlazení mlecího zařízení tekutým dusíkem při teplotě minus 196 °C.
  • Po zmrazení se rozmělňuje příslušná suchá část léčivé rostliny, a to bez úbytku hmotnosti či ztráty aktivních látek.
  • Nízká teplota při mletí zaručuje, že se nepoškodí složky citlivé na zvýšení teploty, např. vitaminy, enzymy a těkavé látky, jako např. éterické oleje nebo silice. 
  • Prášek vzniklý tímto mletím obsahuje velmi jemné částice, které umožňují plné využití všech  aktivních látek rostliny v organizmu.  
  • Mají čistě přírodní původ – prášek z léčivé rostliny 
  • Vlastní obal, tedy kapsle, jsou též 100% rostlinného původu. Nejsou vyrobeny ze želatiny, jak bývá většina používaných kapslí na trhu.   

Jiné formy užívané ve fytoterapii (tablety, kapsle, extrakty apod.)

  • Používají se pouze výtažky z rostlin, čímž není zaručeno synergické působení všech účinných složek dané části rostliny.
  • Při klasickém mletí dochází k zahřívání až na 60 °C, což ničí účinné látky citlivé na zvýšení teploty. • Dochází tím k výraznému snižování obsahu enzymů, vitaminů, esenciálních olejů, silic apod. 
  • Při použití technologie extrakce jsou získávány pouze látky rozpustné v daném rozpouštědle, nerozpustné aktivní látky se tímto postupem ztrácejí.  

 

Arkokapsle pro celou rodinu

Výhody Arkokapslí mohou využívat i děti od sedmi let věku. Je nutné pouze upravit denní dávku na jednu kapsli na 20 kg tělesné hmotnosti. Doporučujeme poradit se o takovéto změně dávkování s lékařem či lékárníkem.

 

Zásadní zlepšení: kapsle bez obsahu želatiny, 100% rostlinného původu

Vývoj Arkokapslí je skutečným převratem. Je výsledkem mnohaletého výzkumu prováděného týmem vědců a technologů. Kapsle bez obsahu želatiny, tedy 100% rostlinného původu, jsou vytvořeny z celulózového derivátu, přírodní látky, která obklopuje a ochraňuje buňky rostlin, stromů, ovoce a zeleniny a která poskytuje pacientům kvalitu, bezpečnost a neškodnost.
Rozdíl mezi běžnou, standardní kapslí a Arkokapslí bez obsahu želatiny, 100% rostlinného původu není viditelný, a proto byste měli vždy žádat přípravky s označením „Kapsle 100% rostlinného původu“. To vám zaručí získání spolehlivého a kvalitního produktu.

 

Partneři

  

Novinky

Léčivé rostliny a fytoterapie

Léky z léčivých rostlin jsou známy pod mnoha názvy jako například rostlinné léky, rostlinné produkty, rostlinné léčivé produkty, fytomedikamenty, fytoterapeutické látky, či fytofarmaceutika.
Jak by to tedy mělo být správně?

Kontakt

Sídlo:                                   Kancelář: 

Expharma s.r.o.                    Expharma s.r.o.

Dlouhá 36                             Šumavská 5
110 00 Praha 1                     602 00 Brno

Kancelář:  + 420 725 873 373, 

Hlášení nežádoucích účinků: 602 613 465

www.expharma.eu
info@expharma.eu

Více kontaktů